Kempingezés a szenvedélyünk!

Google translate

 

Adatvédelmi nyilatkozat

www.dememobilehomes.com bármely - a weblap használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a dememobilehomes.com oldal részére ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a www.dememobilehomes.com oldal - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.


A dememobilehomes.com oldal az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:
• piackutatás, piaci elemzés
• érdeklődői szokások elemzése
• látogatottsági statisztikák összeállítása
• ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása
• tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról
• tájékoztatás nyújtása különböző akciókról
• nyaralók reklamációk intézése
• megrendelések foglalások intézése


A dememobilehomes.com oldal - partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, dememobilehomes.com oldallal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A dememobilehomes.com oldal az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A www.dememobilehomes.com weblapon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Nem kötelező!
A honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezünk el automatikusan az Ön számítógépén ("cookie"). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek a jobb és gyorsabb műkődés miatt. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

A dememobilehomes.com oldal tulajdonosa fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására. Az aktuális feltételekről a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.
A jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.