Kempingezés a szenvedélyünk!

Google translate

 

Felhasználási feltételek

SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 1. Ajánlat

Ezek az általános feltételek és utazási szabályok a megállapodás részét képezik, ami azt jelenti, hogy ez egy voucher a DEME d.o.o. HR-23234 Vir Prezida XIX 26. (továbbiakban, mint dememobilehomes.com) és az utazni kívánó személy(ek) (továbbiakban a nyaralok) között. A programban szereplő feltételek és ezek az általános szabályok kötelezőek mind a dememobilehomes.com-ra, mind pedig az utasra nézve, hacsak a megállapodásban ez másképp nem szerepel.

A dememobilehomes.com garantálja, hogy a szolgáltatások megfelelnek a leírtaknak, kivéve ha elkerülhetetlen vagy kiszámíthatatlan rendkívüli események történnek.

 1. A kategóriák és szolgáltatások ismertetése

A www.dememobilehomes.com weboldalon megtalálható szállások a hivatalos kategórizálás alapján történtek, ahogy az a weboldalon is közölve van. Kérjük vegye figyelembe, hogy a dememobilehomes.com nem vállal felelősséget a honlaptól eltérő információkért.

A szállás(ok) standardok, ételek szolgáltatások helyenként és országonként eltérőek, így azokat nem lehet összehasonlítani. Az utas által szerzett információk nem kötelezik a dememobilehomes.com üzemeltetőt nagyobb mértékben, mint a dememobilehomes.com honlapján, a katalógusban vagy a dememobilehomes.com oldal más nyomtatott anyagaiban található leírások és Informaciók.

 1. Foglalás és fizetési feltételek

A lekérések és foglalások elektronikus úton a dememobilehomes.com honlapon történnek.

A foglalás alkalmával az utas kijelenti, hogy ismeri az utazási szolgáltatásra vonatkozó jelen Általános Feltételeket, melyeket előzőleg figyelmesen áttanulmányozott, és teljes mértékben elfogadja azokat. Ily módon az Általános Feltételekben foglalt összes rendelkezés jogilag kötelező erővel bír mind az utasra, mind pedig a dememobilehomes.com-ra nézve. A dememobilehomes.com a nyaraló részére biztosítja a reklámanyagot és programleírást nyomtatott vagy elektronikus formában, tudomására hozza az utazással kapcsolatos összes releváns információt, illetve tájékoztatja és felhívja a figyelmét az utazás általános feltételeire, amelyek a jelen szerződés részét képezik.

Az utazás foglalásakor az utas köteles befizetni a fizetés módjától függő foglalót, a fennmaradó összeget pedig érkezéskor az apartmannál megtéríteni, kifizetni. A foglalás visszaigazolásakor az utas részletes tájékoztatást kap a lefoglalt időponttal elektronikusan.

 1. Idegenforgalmi adó (IFA)

A Horvát Köztársaságban fizetendő idegenforgalmi adóról rendelkező törvény értelmében, az utas a szálláshely-szolgáltatás fizetésével egyidejűleg köteles kifizetni az idegenforgalmi adót is. Az idegenforgalmi adóról szóló törvény a 12 év fellettiek részére egy napra fizetendő adó összegét 1,5€ összegben határozza meg. A 12 évesnél fiatalabbaknak pedig nem kell idegenforgalmi adót fizetniük, tehát ingyenes! A meghatározott foglalásra vonatkozó idegenforgalmi adó végösszege a horvátországi célállomástól és az utazás időpontjától függ, amelynek befizetése a jelen Általános Feltételeknek megfelelően a szálláshely-szolgáltatás végösszegének kifizetésével egyidejűleg történik. A foglalásra vonatkozó kalkuláción fel lesz tüntetve az idegenforgalmi adó összege.

 1. A szállás ára (mobilház bérlemény)

A szállás ára az alapszolgáltatásokat tartalmazza, amelyet a szállásoknál és a foglalásnál is megtekinhet.A legtöbb apartmannál a takarítási költséget nem tartalmazza a végösszeg. További szolgáltatások, amelyek nincsenek feltüntetve az alapszolgáltatások között, felár, illetve egyedi ár ellenében igénybe vehetők. Különleges szolgáltatásokat/kéréseket a foglalás során lehet kérni.

A szolgáltatások árai euróban vannak feltüntetve. A dememobilehomes.com az árváltoztatás jogát fenntartja. Annak az utasnak, aki a megfelelő foglaláshoz már kifizette a foglalót, a dememobilehomes.com garantálja az előleg kiszámításához végzett kalkulációban feltüntetett árat. Amennyiben az árváltozásra a foglaló kifizetése előtt kerül sor, a dememobilehomes.com köteles az árváltozásról értesíteni az utast. A dememobilehomes.com garantálja azokat az árakat, amelyeket az utas fizetett.

Amennyiben a nyaralók száma meghaladja az apartmanban elhelyezhető létszámot, abban az esetben a tulajdonosnak joga van megtagadni a szállás szolgáltatás teljesítését a be nem jelentett utasoknak! Az apartmanok minden esetben a maximum létszámokat jelzik!

5.1

Takarítás

Végtakarítási díj 35€, amit a vendégeknek kell megfizetni érkezéskor. A kempingben a mobilházak takarítását kizárólag a kemping személyzete végzi. Az ezzel kapcsolatos észrevételeket a kemping recepcójánál, vagy kapcsolattartónál jelezhetik.

 1. A foglalási díj fizetése

1.)
- visszaigazolt lekérésenként a szálláshely-szolgáltatás árából apartmanoktól függöen teljes ár 30%-át  -  foglalóként
- a fennmaradó összeget pedig megérkezéskor az apartman birtokba vételekor kell a nyaralónak kifizetnie.
2.)
A szolgáltatás 100%-a jóváhagyott lekérdezésnél és a visszaigazolás megérkeztével ütemezés lehetséges.

 1. Az utas jogai a foglalás módosításával és visszamondásával kapcsolatban

Amennyiben az utas szeretné lemondani foglalását, illetve módosítani azt, kérelmét köteles e-mail útján a dememobilehomes.com  részére írásban benyújtani. Módosítás alatt értendő: személyek számának, utasok nevének, szolgáltatás időpontjának legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtt 30 nappal való megváltoztatása. Az első változtatást, amennyiben az megoldható pluszköltség nélkül a dememobilehomes.com  számára, azt a dememobilehomes.com  költségmentesen elvégzi. Amennyiben a foglalás megváltoztatása nem lehetséges, és emiatt az utas eláll a már megerősített foglalásától, a törlési feltételek (lásd később) lépnek érvénybe. Minden, a szolgáltatás megkezdése előtti 30 napon belüli módosítás, ugyanúgy, mint a már megkezdett szolgáltatás visszamondása a szolgáltatás lemondásának minősül.

Lemondás esetén a visszamondási költségek kiszámításának alapja a lemondó nyilatkozat a demeapartments.com által való kézhezvételének dátuma.

A lemondás feltételei a következők:

Bérlői lemondás :

Amennyiben a bérlő lemondja a foglalást, a bérbeadó jogosult megtartani a foglalót.

Ha a bérlő a rajta kívűl álló okok miatt mondja vissza a foglalását ezesetben a foglalt időpont átütemezhető, ha minimum 30 nappal a foglalt időpont előtt teszi ezt meg.

Bérbeadói lemondás :

Amennyiben a bérbeadó lemondja a foglalást, köteles visszafizetni a foglalót a bérlő részére.

A dememobilehomes.com csak azoknak a vendégeknek garantálja a szolgáltatásokat, akik az utazási papírokon fel vannak tüntetve és érvényes foglalása van online a www.dememobilehomes.com oldalon. Amennyiben az Utas a lefoglalt naptól este 20.00-ig nem foglalja el a szállást, és erről nem tájékozatta a dememobilehomes.com-t vagy a szolgáltatót, megrendelése automatikusan visszamondottnak minősül, amely a már közölt visszamondási feltételek szerinti lemondási költségeket vonja maga után. A visszamondási díj meghaladhatja a fent említett összegeket. A dememobilehomes.com-nak jogában áll az érvényes  bérlemény teljes összeg díját használni.

 1. A dememobilehomes.com joga a foglalás módosítására és lemondására

Az előreláthatatlan és elkerülhetetlen körülmények bekövetkezte esetén a dememobilehomes.com fenntartja a foglalás módosításának vagy törlésének jogát. A foglalásban szereplő szálláshely módosítása kizárólag az utas előzetes értesítése esetén lehetséges, illetve ha a dememobilehomes.com a foglalással azonos áron, az eredeti szolgáltatással megegyező, vagy annál magasabb kategóriájú szolgáltatást ajánl fel. Amennyiben az alternatív szolgáltatás csak magasabb kategóriájú szálláshely biztosításával lehetséges, amely legalább 15%-kal meghaladja a befizetett szolgáltatás árát, a dememobilehomes.com az utassal történt előzetes megállapodás alapján fenntartja a különbözet leszámlázásának jogát.

Amennyiben nincs lehetőség alternatív szálláshely biztosítására, a dememobilehomes.com legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal felmondhatja a szerződést, és ebben az esetben garantálja a teljes befizetett foglaló összeg visszafizetését. A dememobilehomes.com által lemondott foglalással kapcsolatban az Utas kártérítési követelésre nem jogosult, a dememobilehomes.com kizárólag a korábban a dememobilehomes.com számlájára befizetett összeget köteles visszafizetni. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételének kezdőnapján nincs lehetőség megfelelő szálláshely biztosítására, a dememobilehomes.com igyekszik minden lehetséges információt megadni a dememobilehomes.com kínálatában nem szereplő alternatív szálláshelyekről, és a teljes befizetett foglaló összeget visszatéríteni az utasnak.

 1. A dememobilehomes.com kötelezettségei

- A dememobilehomes.com kötelessége a szolgáltató kínálatában szereplő szolgáltatások ellenőrzése és teljesítése, illetve az utasok jogainak és érdekeinek tiszteletben tartása, az idegenforgalomban kialakult általános szokásoknak megfelelően.
- A dememobilehomes.com az összes felsorolt kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz a leírásban szereplő módon, kivéve a rendkívüli körülmények bekövetkeztét, amikor is a 8. pontban rögzítettek lépnek érvénybe.

 1. A bérlő kötelezettségei

- A bérlő köteles a személyes dokumentumait és poggyászát a vám- és egészségügyi előírásoknak megfelelően összekészíteni, melyek vonatkoznak mind a saját, mind a fogadó és/vagy a szomszédos országokra.
- Az utas kötelessége előzetesen tájékozódni arról, hogy a fogadó országba, vagy a vele szomszédos országokba való beutazáshoz rendelkeznie kell-e érvényes papírokkal.
- Az olyan országokba való beutazáshoz, amelyekbe oltás szükséges, rendelkeznie kell az oltást igazoló dokumentumokkal, még a kedvenc házi állatokra is érvényess!!
- Az utas személyes felelőssége, hogy megszervezze az utazást  a szálláshelyig. A dememobilehomes.com az összes szükséges információval ellátja az utast annak érdekében, hogy ezt minél könnyebben meg tudja szervezni

- Az utas felelőssége tiszteletben tartani a magánszállásokon  érvényes házirendet, illetve jó modort tanúsítani a nyilvános helyeken.
- A célállomásra való megérkezéskor a szolgáltatást nyújtó személynek átadni a szolgáltatás befizetését igazoló dokumentumot (vouchert).
- A fenti kötelezettségek elmulasztása esetén az utas viseli a felmerülő költségeket és köteles megtéríteni az általa okozott kárt. A foglalás jóváhagyásával az utas kötelezettséget vállal, hogy bármilyen károkozás esetén, a helyszínen megtéríti a szolgáltatónak okozott kár teljes értékét.

 1. Poggyász

A dememobilehomes.com nem vállal felelősséget a poggyász sérüléséért, megsemmisüléséért és elvesztéséért, továbbá a poggyász vagy az értéktárgyak eltulajdonításáért a szálláshelyen (ha lehetőség van rá, javasoljuk a szálláshelyen a tulajdonossal egyeztetni a tárolásról). Az egyes vagyontárgyak elvesztéséről vagy eltulajdonításáról az utas köteles haladéktalanul értesíteni a szálláshely szolgáltatót, illetve az illetékes rendőrkapitányságot.

 1. Útlevelek és vízumok, Személyazonosítók

Az Utas kötelessége, hogy az útlevele,személyigazolvány érvényes legyen. Amennyiben az Utas az útlevelét, íratát elhagyja vagy ellopják, az új útlevéllel járó költségek az Utast terhelik.

A dememobilehomes.com nem vállal felelősséget, ha az Utas összetűzésbe kerül a vámhatóságokkal, rendőrséggel vagy egyéb hivatalos szervvel az adott országba!

 1. Utazási dokumentumok

Miután a dememobilehomes.com/ tulajdonosok megkapta a szolgáltatás teljes díját, az utazási dokumentumokat minden személytől, azt köteles  24 órán belül bejelenteni az adott ország illetékesének online-ban. Az Utas köteles a befizetésről szóló igazolást bemutatni, (a vouchert/igazolást  e-mailben kapja meg), az apartmanhoz való érkezéskor.

 1. Panaszok

Amennyiben a szolgáltatások minősége nem egyezik meg az ajánlatban feltüntetettel, az utasnak joga van írásbeli panasz benyújtására.

Az utas írásbeli panasz benyújtása esetén értékarányos kártérítést követelhet. Minden utasnak – akinek a nevére a visszaigazolt foglalás ki lett állítva – külön panaszt kell benyújtania. Amennyiben azt az utas a helyszínen nem tette meg panaszát, azt a demeapartments.com nem veszi figyelembe. Ebben az esetben az utas nem jogosult kártérítésre.
Eljárás:
- Az Utas köteles a megérkezés napján azonnal reklamálni, ha bármilyen hiányosságot tapasztal a megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozólag. Az Utas köteles a megérkezés napján azonnal értesíteni a dememobilehomes.com-t e-mailen a dememobilehomes@gmail.com címen vagy az alábbi telefonszámon +36 70 630 7606.
- A dememobilehomes.com köteles egy képviselőjét a helyszínre küldeni és az utasnak meg kell őt várnia és előadnia panaszát. Az utas köteles a dememobilehomes.com képviselőjével jóhiszeműen együttműködni a felmerült probléma megoldásának érdekében. Amennyiben az utas nem fogadja el a felajánlott megoldást, akkor a képviselő a panaszról írásos jegyzőkönyvet készít 2 példányban, egyet a dememobilehomes.com részére, egyet pedig az utas részére. Ebben az esetben, az utasnak meg kell próbálnia a felmerült problémát a szolgáltatóval megoldani.
- Az utas köteles elfogadni a felajánlott alternatív szállást, ha az általa lefoglalt szállással megegyező és a környéken van (ha létezik alternatív megoldás). Amennyiben az utas visszautasítja a megoldást, ami megegyezik a kifizetett szolgáltatásokkal, a dememobilehomes.com nem kíván foglalkozni az utólagos panaszokkal a szolgáltatást illetően. Amennyiben az utas elfogadja a megoldást a helyszínen, akkor azt a dememobilehomes.com úgy kezeli, hogy a panasz meg lett oldva és nem kíván foglalkozni az utólagos panaszokkal.
- Amennyiben a probléma megoldása nem történt meg- Az eljárás alatt, az utas fordulhat közvetítésért harmadik személyhez, a Horvát Utazási Irodák Szövetségéhez vagy más intézményhez.
- Ha az utas nem elégedett a megoldással, akkor joga van a Zadari Bírósághoz fordulni jogorvoslatért, ahol a Horvát törvények az irányadók.

Egyszeri panasz során kifizetett legnagyobb összegű kártérítés nem lehet magasabb a panasszal kapcsolatos szolgáltatás áránál. A kártérítés nem tartalmazza a szolgáltatások árait. A kártérítés nem tartalmaz további költségeket, melyek az eljárás során keletkeztek az utasnak.

A dememobilehomes.com-t nem terheli felelősség a kedvezőtlen időjárási viszonyokért, a tengervíz és a tengerpart tisztaságáért, a célállomásokon elérhető felszerelésekért, az útjavításokért, a környező házak állapotáért és azok felszereléséért, illetve olyan hasonló körülményekért és eseményekért, amelyek az utasok elégedetlenségét válthatják ki, de nincsenek közvetlen összefüggésben a lefoglalt szálláshely minőségével.

 1. Utasbiztosítás

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítási „csomag” díját: baleset- vagy betegségbiztosítást az utazás során, poggyászbiztosítást és önkéntes egészségügyi biztosítást. Az utazási szerződés megkötésekor, mely tartalmazza az Általános Feltételeket, az Utasnak felajánljuk és javasoljuk a fent említett biztosításokat. Amennyiben az utas szeretné megkötni a felsorolt biztosításokat, fordulhat közvetlenül valamely biztosítótársasághoz . Kérjük, olvassa el figyelmesen az Ön által választott biztosítás feltételeit a vásárlás/igénylés előtt.

 1. Személyes adatok védelme

Az utas önkéntesen adja át személyes adatait. Az utas személyes adataira a kiválasztott szolgáltatás lefoglalásához van szükség. A személyes adatok a további kapcsolattartáshoz is szükségesek. A dememobilehomes.com kötelezettséget vállal, hogy az utasok személyes adatait nem juttatja el külföldre, nem adja át harmadik személynek, kizárólag a kiválasztott szolgáltatás biztosításának érdekében használja fel azokat. A személyes adatok kizárólag az útlemondási biztosítás, a baleset- és betegségbiztosítás, a poggyászbiztosítás, illetve az önkéntes egészségügyi biztosítás megkötése esetén adhatók át harmadik személynek. Az utasok személyes adatai az adatbázisban lesznek tárolva, a vezetőség az adatok gyűjtésére, kezelésére és tárolására vonatkozó előírásainak megfelelően. Az Általános Feltételek elfogadásával az utas beleegyezik, hogy személyes adatait a dememobilehomes.com marketing akciói során felhasználhatja.

 1. Fontos megjegyzés

A foglaló befizetésével az Utas elfogadja az itt közölt Általános Feltételeket és így mind az Utasra, mind a dememobilehomes.com ra nézve ez jogilag kötelezővé válik.

 1. Kedvezmények

A dememobilehomes.com fenn tartja a jogot,hogy a  kedvezményeket, akciós szállásokat csak is kizárolag egyedileg határozza meg.

 1. Bírói szervek illetékessége

Az Utas és a dememobilehomes.com a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás ügyeiket megkísérlik közös megegyezéssel megoldani. Ellenkező esetben elismerik a Zadari Városi Bíróság illetékességét. Peres esetekben a Horvát Köztársaság jogszabályai az irányadóak.